Om comsek

ComSouthEast Karlskrona AB, Comsek, genomför både foto- och reportagearbete inom flera områden men har jord- och skogsbruk samt infrastruktur och transporter som specialområde. På transportsidan är vi specialiserade på järnväg. Uppdragen är ofta i projektform och/eller uppdragsbaserade. Vi genomför då både skriftlig- och fotodokumentation i ett projekt eller uppdrag. Vi har behörighet att på egen hand arbeta i spårområde, SoS-ledarutbildning.

Om uppdragsgivaren så önskar utarbetar vi även underlag för Internetsidor, PowerPoint-presentationer och annan informationsmaterial inom uppdraget. Vi utarbetar även underlag för pressvisningar och pressmeddelanden samt assisterar vid pressvisningar och andra mediaaktiviteter.

Vi arbetar också som samverkansledare och förbereder, planerar och genomför också Workshops för olika projekt i nära samarbete med uppdragsgivaren. Läs mer på vårt produktblad.

Boken om Carlskrona-Wexiö Jernväg beställs här! ingmar@comsek.se och/eller tfn 076-800 1600.

Film om invigningen av Emmabodabanan 14 december 2013.
Film om spårbyte Kävlingebanan 2015.
Film1film2, film3 om ombyggnad av bangården i Åstorp 2015.
Information in English

 Miljöpolicy

Logga-015b
Orgnr 556726-0814
VATno SE556726081401
ComSouthEast Karlskrona AB
Ingmar Elofsson
V Prinsgatan 37
SE-371 35 KARLSKRONA
ingmar@comsek.se
076-800 1600