Om comsek

ComSouthEast Karlskrona AB, Comsek, genomför både foto- och reportagearbete inom flera områden men har jord- och skogsbruk samt infrastruktur och transporter som specialområde. På transportsidan är vi specialiserade på järnväg. Uppdragen är ofta i projektform och/eller uppdragsbaserade. Vi genomför då både skriftlig- och fotodokumentation i ett projekt eller uppdrag.

Vi arbetar också som samverkansledare och förbereder, planerar och genomför också Workshops för olika projekt i nära samarbete med uppdragsgivaren. Läs mer på vårt produktblad.

Boken om Carlskrona-Wexiö Jernväg beställs här! ingmar@comsek.se och/eller tfn 076-800 1600.

 

 Miljöpolicy

Logga-015b
Orgnr 556726-0814
VATno SE556726081401
ComSouthEast Karlskrona AB
Ingmar Elofsson
ingmar@comsek.se
076-800 1600