Kontaktledning

På denna sida kan du att se bilder från arbeten med kontaktledningssystem.
För vidare information kontakta oss på: ingmar@comsek.se

On this side You can see different images from overhead contact system.
For further information please contact us: ingmar@comsek.se

 

10503-01_KtlFundEtabl_650px-001 10503-01_KtlFundEtabl_650px-002 10503-01_KtlFundEtabl_650px-003 10503-01_KtlFundEtabl_650px-004 10503-01_KtlFundEtabl_650px-005Etableringsplats för fundamentutsättning

10503-02_KtlFundLast_650px-001 10503-02_KtlFundLast_650px-002 10503-02_KtlFundLast_650px-003 10503-02_KtlFundLast_650px-004 10503-02_KtlFundLast_650px-005
Fundamenten körs ut med hjulgående bandgrävare och fyllnadsmassor körs ut med sidotippande dumper

10503-03a_KtlFundLossa_650px-001 10503-03a_KtlFundLossa_650px-002 10503-03a_KtlFundLossa_650px-003 10503-03a_KtlFundLossa_650px-004 10503-03a_KtlFundLossa_650px-005
Fundament körs ut med tåg

10503-03_KtlFundGrav_650px-001 10503-03_KtlFundGrav_650px-002 10503-03_KtlFundGrav_650px-003 10503-03_KtlFundGrav_650px-004 10503-03_KtlFundGrav_650px-005
Grävning för fundamnet och fundament sätts. Vid behov bilas berget bort och grävning sker runt dräneringar och kablar

10503-02_KtlFundFardig_650px-001 10503-02_KtlFundFardig_650px-002 10503-02_KtlFundFardig_650px-003 10503-02_KtlFundFardig_650px-004 10503-02_KtlFundFardig_650px-005
Fundament sätts ut och till höger efter slutfört arbete

10503-01_KtlFundBorr_650px-001 10503-01_KtlFundBorr_650px-002 10503-01_KtlFundBorr_650px-003 10503-01_KtlFundBorr_650px-004 10503-01_KtlFundBorr_650px-005
Borrning av fundament

10503-07_KtlBgaAv-001_650px 10503-07_KtlBgaAv-002_650px 10503-07_KtlBgaAv-003_650px 10503-07_KtlBgaAv-004_650px 10503-07_KtlBgaAv-005_650px
Uppsättning brygga

10503-08_KontaktledningKls-001_650px 10503-08_KontaktledningKls-002_650px 10503-08_KontaktledningKls-003_650px 10503-08_KontaktledningKls-004_650px 10503-08_KontaktledningKls-005_650px
Uppsättning kontaktledningsstolpar