Lastning och lossning

På denna sida kan du att se bilder från lastnaing och lossning av järnvägsvagnar
För vidare information kontakta oss på: ingmar@comsek.se

On this side You can see different images from loading and unloading of railway carriages
For further information please contact us: ingmar@comsek.se

 

10505-01_LastaLossa_650px-001 10505-01_LastaLossa_650px-002 10505-01_LastaLossa_650px-003 10505-01_LastaLossa_650px-004 10505-01_LastaLossa_650px-005
TX logistik lastar brännved i Gullberna

10505-02_LastaLossa_650px-001 10505-02_LastaLossa_650px-002 10505-02_LastaLossa_650px-003 10505-02_LastaLossa_650px-004 10505-02_LastaLossa_650px-005
VIDA lossar virke i Stillerydshamnen

10505-03_LastaLossa_650px-001 10505-03_LastaLossa_650px-002 10505-03_LastaLossa_650px-003
Lossning av gödning i Karlshamn och lastning av papper i Stilleryd

10505-04_LastaLossa-001_650px 10505-04_LastaLossa-002_650px 10505-04_LastaLossa-003_650px 10505-04_LastaLossa-004_650px 10505-04_LastaLossa-005_650px
Tågåkeriet i Bergslagen AB, TågAB, lastar massaved i Gullberna för transport till Frövi

10505-05_LastaLossa650px-001 10505-05_LastaLossa650px-002 10505-05_LastaLossa650px-003 10505-05_LastaLossa650px-004 10505-05_LastaLossa650px-005
Arbete på Verköterminal, Karlskrona Baltic Port

171-61 Verkobanan Invig 650px -001 171-61 Verkobanan Invig 650px -002 171-61 Verkobanan Invig 650px -003 171-61 Verkobanan Invig 650px -004 171-61 Verkobanan Invig 650px -005
31 mars 2014 var det dags för den officiella invigningen av Verköbanan

171-62 Verkobanan Traf 650px-001 171-62 Verkobanan Traf 650px-002 171-62 Verkobanan Traf 650px-003 171-62 Verkobanan Traf 650px-004 171-62 Verkobanan Traf 650px-005
Godståg på väg mot Verkö och arbete på Karlskrona Baltic Port