Spår

På denna sida kan du att se bilder från olika arbeten med spår.
För vidare information kontakta oss på: ingmar@comsek.se

On this side You can see different images from work with tracks.
For further information please contact us: ingmar@comsek.se

 

10502-01_Vaxelbyte1_650px-001 10502-01_Vaxelbyte1_650px-002 10502-01_Vaxelbyte1_650px-003 10502-01_Vaxelbyte1_650px-004 10502-01_Vaxelbyte1_650px-005Växel och desec anländer med tåg och av växel som levererats i två delar sätts ihop

10502-02_Vaxebytel2_650px-001 10502-02_Vaxebytel2_650px-002 10502-02_Vaxebytel2_650px-003 10502-02_Vaxebytel2_650px-004 10502-02_Vaxebytel2_650px-005
Schaktning och utläggning av växel med desec. Växeln kopplas in i lokalställarskåpet

10502-02b_Vaxelbyte3_650px-001 10502-02b_Vaxelbyte3_650px-002 10502-02b_Vaxelbyte3_650px-003 10502-02b_Vaxelbyte3_650px-004 10502-02b_Vaxelbyte3_650px-005
Växeln utlagd, makadam läggs ut och riktning av spåret

10502-03_Sparbyte1_650px-001 10502-03_Sparbyte1_650px-002 10502-03_Sparbyte1_650px-003 10502-03_Sparbyte1_650px-004 10502-03_Sparbyte1_650px-005
Utläggning av långräls, 420 m längder, inför spårbyte

10502-04_Sparbyte2_650px-001 10502-04_Sparbyte2_650px-002 10502-04_Sparbyte2_650px-003 10502-04_Sparbyte2_650px-004 10502-04_Sparbyte2_650px-005
Lastning av befästning och byte av spår där gamla slipar och räls byts samtidigt

10502-05_Sparbyte3_650px-001 10502-05_Sparbyte3_650px-002 10502-05_Sparbyte3_650px-003 10502-05_Sparbyte3_650px-004 10502-05_Sparbyte3_650px-005
Ny räls och sliprar har lagts ut och makadammen resnas, jordledning ansluts och gammal räls kapas

10502-06_Sparsvetsning_650px-001 10502-06_Sparsvetsning_650px-002 10502-06_Sparsvetsning_650px-003 10502-06_Sparsvetsning_650px-004 10502-06_Sparsvetsning_650px-005
Det nya spåret thermitsvetsas

10502-07_Spararbete_650px-001 10502-07_Spararbete_650px-002 10502-07_Spararbete_650px-003 10502-07_Spararbete_650px-004 10502-08_Plankorsning_650px-001
Kapning av räls, spårriktning och slipning av spår

10502-08_Plankorsning_650px-001 10502-08_Plankorsning_650px-002 10502-08_Plankorsning_650px-003 10502-08_Plankorsning_650px-004 10502-08_Plankorsning_650px-005
Arbete vid plankorsningar

10502-09_RalsAllm_650px-001 10502-09_RalsAllm_650px-002 10502-09_RalsAllm_650px-003 10502-09_RalsAllm_650px-004 10502-09_RalsAllm_650px-005
Spår

10502-10_Vaxlar_650px-001 10502-10_Vaxlar_650px-002 10502-10_Vaxlar_650px-003 10502-10_Vaxlar_650px-004 10502-10_Vaxlar_650px-005
Växlar vid stambanan, Mörrum, Alvesta, Gullberna och Sölvesborg

10502-11_Sakerhet_650px-001 10502-11_Sakerhet_650px-002b 10502-11_Sakerhet_650px-003 10502-11_Sakerhet_650px-004 10502-11_Sakerhet_650px-005
Säkerhet vid järnväg                                                                                Tågvarnare vid spårarbete

10502-12_Tradssakring_650px-001 10502-12_Tradssakring_650px-002 10502-12_Tradssakring_650px-003 10502-12_Tradssakring_650px-004 10502-12_Tradssakring_650px-005
Trädsäkring utmed Södra stambanan och Emmabodabanan