Jord- och Skogsbruk

På denna sida kan du att se bilder från olika miljöer inom jord- och skogsbruk.
För vidare information kontakta oss på: ingmar@comsek.se

On this side You can see  images from various location within the agriculture and forestry.
For further information please contact us: ingmar@comsek.se

 

comsek_jordskog-101_650px comsek_jordskog-102_650px comsek_jordskog-103_650px comsek_jordskog-104_650px comsek_jordskog-105_650px
Carl-Göran Svensson i Vallby tröskar

comsek_jordskog-151_650px comsek_jordskog-152_650px comsek_jordskog-153_650px comsek_jordskog-154_650px comsek_jordskog-155_650px
Vårbruk i östra Blekinge

comsek_jordskog-111_650px comsek_jordskog-112_650px comsek_jordskog-113_650px comsek_jordskog-114_650px comsek_jordskog-115_650px
Brödena Johansson i Hallarum flisar

comsek_jordskog-131_650px comsek_jordskog-132_650px comsek_jordskog-133_650px comsek_jordskog-134_650px comsek_jordskog-135_650px
Skotning av virke

jordbruknr6_px650-001 jordbruknr6_px650-002 jordbruknr6_px650-003 jordbruknr6_px650-004 jordbruknr6_px650-005
Per och Jimmy Westers Lantbruk och maskiner för olika arbeten

jordbruknr5_650px-001 jordbruknr5_650px-002 jordbruknr5_650px-003 jordbruknr5_650px-004 jordbruknr5_650px-005
Jan och Viktor Thorsell på Ramdala gård tar upp potatis

jbruknr6skordare650px-001 jbruknr6skordare650px-002 jbruknr6skordare650px-003 jbruknr6skordare650px-004 jbruknr6skordare650px-005
Skördare i arbete

jbrukskyltar650px-001 jbrukskyltar650px-002 jbrukskyltar650px-003 jbrukskyltar650px-004 jbrukskyltar650px-005
”Skogsskyltar”

108-10_SturkoFrukt_650px-001 108-10_SturkoFrukt_650px-002 108-10_SturkoFrukt_650px-003 108-10_SturkoFrukt_650px-004 108-10_SturkoFrukt_650px-005
Sturkö frukt och bärodling, Eva och Nils-Erik Persson

108-11_HammarsVedKlyv_650px-001 108-11_HammarsVedKlyv_650px-002 108-11_HammarsVedKlyv_650px-003 108-11_HammarsVedKlyv_650px-004 108-11_HammarsVedKlyv_650px-005
Hammars Ved och Klyv

10812-650px-001 10812-650px-002 10812-650px-003 10812-650px-004 10812-650px-005
J-E Nilssons Mjölktransporter i Blekinge

108-13_650px-001 108-13_650px-002 108-13_650px-003 108-13_650px-004 108-13_650px-005