Sjöfart och Flyg

På denna sida kan du att se bilder från civilsjöfart och flygverksamhet och även både örlogsfartyg och militär flygverksamhet. För vidare information kontakta oss på: ingmar@comsek.se

On this side You can see different images from shipping and aviation an also naval ships and military aircraft.
For further information please contact us: ingmar@comsek.se