Projekt

Några aktuella projekt och uppdrag

Genomfört i närtid

Handledning för projekt och workshop

Vi har en utarbetad handledning både för projekt- och workshopledare.

Innehåll: under utarbetande.

För mer information kontakta oss ingmar@comsek.se 076-800 1600