Reportage

ComSouthEast Karlskrona AB genomför både foto- och reportagearbete inom flera områden men har jord-, skogsbruk och infrastruktur och transporter som specialområde. På transportsidan är vi dessutomspecialiserade på järnväg. Uppdragen varierar men är ofta i projektform och/eller uppdragsbaserade.

I uppdragen genomför vi både skriftlig dokumentation och fotoarbete eller endera. Vi utarbetar även underlag för Internetsidor ochPowerPoint-presentationer inom uppdraget. Vi tar fram även underlag för pressvisningar och pressmeddelanden samt assisterar vid pressvisningar. Allt i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Vi har behörighet att på egen hand arbeta i spårområden vid järnväg och medfölja i förarhytt på tåg på egen hand och har genomgången Skydds- och Säkehtersledarutbildning. Vi har även Vägverkets utbildning ”Säkerhet på väg”.

Detta innebär att vi på egen hand kan genomföra foto- och reportagearbeten enligt överenskommelse med uppdragsgivaren både på väg- och i spårområden.