Workshops

Comsek arbetar med kommunikation på en bred front och som seminarieledare och moderator vid Workshops, WS, inför start av olika projekt med specialinriktning järnväg.

En av dessa är ”Utökad samverkan” vilket är namnet på ett arbetssätt som kan användas i vissa projekt. Utökad samverkan bygger på fördjupad och systematisk samverkan mellan beställare och leverantörer. Inom byggbranschen kallas arbetsmetodiken ”Partnering”.

Inför genomförandet av en WS arbetar vi i nära samverkan med uppdragsgivaren där några punkter är:

”Vet du inte vilken hamn du ska segla till finns det ingen vind som är den rätta”.

”Det viktiga är inte alltid målet utan vägen dit”

”Ledarskap handlar inte om att bestämma, utan att få ett stort antal människor att samarbeta mot ett gemensamt mål”

Vid uppstartsmötet och workshopen fungerar vi som moderator och bistår projektet med att ta fram ett gemensamt måldokument, diskuterar fram hur projektet skall hantera information och kommunikation i ett vitt perspektiv samt handlingsplan hur arbetet drivs vidare i samverkan.

Vi arbetar med kommunikation på en bred front. Vi genomför även fortlöpande skriftlig och fotodokumentation under projektet och framställer Powerpointpresentationet vid projektets gång om uppdragsgivaren så önskar.

Vi har genomgått Byggherrarnas partneringsutbildning samt Trafikverkets, f.d. Banverket, Samverkansutbildning samt har praktisk erfarenhet av ledarskap och samverkan i olika former. Vi har även deltagit som moderator och seminarieledare vid en rad olika Workshops inom olika områden.